ຈົງຊິງ

43
1

ຫ້າງ​ຮ້ານ Chongqing

ຫໍ​ຫຸ່ນ Zhangzhou​

43
໑໒໑
43

ຫໍ​ຫຸ່ນ Zhangzhou​

ຫໍ​ຫຸ່ນ Zhangzhou​

ອາຄານ Chongqing Jiefangbei New York

ເມືອງ Chongqing Ping'an Mocha