ນານນິງ

ຮ້ານ Buick 4S

ຮ້ານ Dongfeng Nissan 4S

ຮ້ານ Guangben 4S

1

ສວນພຶກສາສາດກວາງຊີ

ການຄ້າທາງອາກາດລະຫວ່າງປະເທດ

ຮ້ານ Mazda 4S

ໂຮງໝໍເມືອງນານ 303 2

ຮ້ານ Nanning Buick 4S

ຮ້ານ Kia Nanning 4S

1

ພາໂນຣາມາຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ

ຖະໜົນ Youjin ເກາະທອງ