ໜານ ໜິງ

ຮ້ານ Buick 4S

ຮ້ານ Dongfeng Nissan 4S

ຮ້ານ Guangben 4S

1

ສວນພຶກສາສາດກວາງຊີ

ການຄ້າທາງອາກາດລະຫວ່າງປະເທດ

ຮ້ານ Mazda 4S

ໂຮງ ໝໍ ໜານ 303 2

ຮ້ານ Nanning Buick 4S

ຮ້ານ Kia Nanning 4S

1

ສະຖານີໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ Panorama

ເກາະ Youjin ຖະ ໜົນ Golden